“Oferta de MOOC en España. Zero Moment of Truth (ZMOT) / MOOC offer in Spain. Zero Moment of Truth (ZMOT)” (2015) Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC, 14(2), pp. 11–23. doi:10.17398/1695-288X.14.2.11.