“Oferta De MOOC En España. Zero Moment of Truth (ZMOT) MOOC Offer in Spain. Zero Moment of Truth (ZMOT)”. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC 14, no. 2 (June 29, 2015): 11–23. Accessed April 18, 2024. https://relatec.unex.es/index.php/relatec/article/view/1583.